Brugernavn: Kodeord:
Terrorister?? Billeder fra faluja... // Martialarts.dk
Terrorister?? Billeder fra faluja...
The Brazilian Jiu Jitsu Globetrotter
Denne tråd er vist 2643 gange og besvaret 32 gange

(Du skal være logget ind for at kunne abonnere på tråde)
23/2-2007, 17:05

Suk Phat WongAntal indlæg: 1348
Online 5d 5t 2m


Blåt forumbælte
(500+ indlæg)


Hvor mange civile dødsfald bør man som krigsførende nation acceptere?

hvad er prisen på frihed i jeres øjne?

Når vi ved at amerikanerne bevidst brugte Napalm mod civile i Faluja, burde det så ikke have konsekvenser for DK´s samarbejde?


Lidt billeder fra Faluja:


Ærdødigst deres: en krigsmodstander

---
f.eks. er man nødt til at træne guns dagligt hvis man vil have fisse på Amager - Mambomads
23/2-2007, 18:25

Kasper Hviid

Antal indlæg: 232
Online 3d 1t 57m


Gråt forumbælte
(100+ indlæg)


Kasper Hviid ID #290904
Når det er soldater der står bag, hedder det vist ikke terrorisme, men derimod krigsforbrydelser.

Vidste at de brugte napalm, (og klyngebomber og hvid fosfor) men vidste ikke at de bevidst brugte det mod civile. Er det noget der er påvist?
23/2-2007, 20:34

Antal indlæg: 12273
Online 376d 14t 55m


Sort forumbælte
(5000+ indlæg)


David ID #290919
Hvad var alternativet til krig?
Ville det være bedre at lade nationale og internationale terrorister dræbe folk på denne hæslige måde? (Iøvrigt tvivler jeg på at det er vestlige soldater der primært er årsagen til disse billeder, men der bliver vi nok aldrig enige )
23/2-2007, 21:29

AggeAntal indlæg: 4137
Online 35d 8t 53m
Frederiksberg
Strandens Selvf...
www.grjj.dk


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Agge ID #290931
@Kasper
Ifølge dansk lov er det der foregår nogen gange terrorisme.
Straffeloven skrev:
§ 114. For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:

1) Manddrab efter § 237.

2) Grov vold efter § 245 eller § 246.

3) Frihedsberøvelse efter § 261.

4) Forstyrrelse af trafiksikkerheden efter § 184, stk. 1, retsstridige forstyrrelser i driften af almindelige samfærdselsmidler m.v. efter § 193, stk. 1, eller groft hærværk efter § 291, stk. 2, hvis disse overtrædelser begås på en måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab.

5) Kapring af transportmidler efter § 183 a.

6) Grove våbenlovsovertrædelser efter § 192 a eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2.

7) Brandstiftelse efter § 180, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen efter § 186, stk. 1, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse m.v. efter § 187, stk. 1.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som med det i stk. 1 nævnte forsæt transporterer våben eller eksplosivstoffer.

Stk. 3. Endvidere straffes på samme måde den, der med det i stk. 1 nævnte forsæt truer med at begå en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger.

§ 114 a. Med fængsel indtil 10 år straffes den, som

1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til,

2) direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller

3) direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for

en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger omfattet af § 114.


§ 114 b. Den, som i øvrigt ved tilskyndelse, råd eller dåd medvirker til at fremme den kriminelle virksomhed eller det fælles formål for en gruppe eller sammenslutning, som foretager en eller flere handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a, nr. 1 eller 2, når virksomheden eller formålet indebærer, at en eller flere handlinger af denne karakter begås, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 114 c. Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 b, deltager i eller yder væsentlig økonomisk eller anden væsentlig støtte til korps, gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 114 d. Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 c, deltager i ulovlig militær organisation eller gruppe, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år.

§ 114 e. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under skærpende omstændigheder i strid med lovgivningen om ikke spredning af masseødelæggelsesvåben m.v.

1) udfører produkter med dobbelt anvendelse uden tilladelse,

2) til brug for myndighedernes afgørelser om produkter med dobbelt anvendelse giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller

3) handler i strid med vilkår, der er fastsat i myndighedernes afgørelser om produkter med dobbelt anvendelse.


Der kan næppe være tvivl om at den amerikanske regering og deres væbnede styrker ind imellem kan kaldes terrorister efter den danske straffelov.
Da den danske regering og de danske væbnede styrker efter §114 a og § 114 b deltager i og støtter handlingerne er de medskyldige og de ansvarlige burde stilles for en domstol og puttes i fængsel hvis loven skal følges.

Loven tager nemlig ikke hensyn til om det er en iøvrigt lovlig militær organisation der begår handlingerne efter ordre fra en demokratisk regering.
I den del der siger "eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer" tages der heller ikke højde for at det pågældene land kan være ledet af en fæl diktator.


---
HVIS MILJØET VAR EN BANK HAVDE VI LAVET EN EFFEKTIV REDNINGSPLAN FOR LÆNGE SIDEN
23/2-2007, 21:32

AggeAntal indlæg: 4137
Online 35d 8t 53m
Frederiksberg
Strandens Selvf...
www.grjj.dk


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Agge ID #290932
Jeg glemte noget...
§114 er ganske enkelt noget makværk der aldrig burde være vedtaget da enhver form for krig eller frihedskamp bliver til terrorisme ifølge den.


---
HVIS MILJØET VAR EN BANK HAVDE VI LAVET EN EFFEKTIV REDNINGSPLAN FOR LÆNGE SIDEN
24/2-2007, 1:02

Antal indlæg: 1684
Online 8d 17t 53m


Lilla forumbælte
(1500+ indlæg)


Mind Over Matter ID #290962
AGGE skrev:
Der kan næppe være tvivl om at den amerikanske regering og deres væbnede styrker ind imellem kan kaldes terrorister efter den danske straffelov.


Ja undskyld jeg lige benytter lejligheden til at give luft for min antiamerikanisme men USA er såmænd heller ikke hævet over at udføre angreb på civile i europæiske og andre vestlige lande. Se for eksempel her(især under 3.1 First discovered in Italy men også andre sted):

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio

http://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_of_tension

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Condor


---
Altså jeg plejer altid at undervise i hvis du ser et truende overfald på gaden, smid da en cykel i hovedet på ham - Dennis Felix
24/2-2007, 2:01

Dennis HAntal indlæg: 4347
Online 6d 17t 25m
WTCenter
Hambenberg.dk


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Dennis H ID #290964
hvordan ved man at de billeder som vises ikke er fra alle de selvmordangreb som fortages af terrositerne ?


---
Som havet kun har én smag, smagen af salt, har min lære kun én smag, smagen af frihed.- Buddha Shakyamuni
24/2-2007, 5:21

Jacob HAntal indlæg: 485
Online 8d 23t 48m
Nørrebro
Fightcraft


Gult forumbælte
(300+ indlæg)


Jacob H ID #290965
Agge skrev:
uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling


Så, når Mærsk McKinney Møller bruger trusler om at rykke firmaet til udlandet for at påvirke Danmarks politik ift. beskatning er der tale om terrorisme?---
Toches ahfen tish!
24/2-2007, 9:42

AggeAntal indlæg: 4137
Online 35d 8t 53m
Frederiksberg
Strandens Selvf...
www.grjj.dk


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Agge ID #290978
Ikke umiddelbart

§114 skrev:
begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:

1) Manddrab efter § 237.

2) Grov vold efter § 245 eller § 246.

3) Frihedsberøvelse efter § 261.

4) Forstyrrelse af trafiksikkerheden efter § 184, stk. 1, retsstridige forstyrrelser i driften af almindelige samfærdselsmidler m.v. efter § 193, stk. 1, eller groft hærværk efter § 291, stk. 2, hvis disse overtrædelser begås på en måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab.

5) Kapring af transportmidler efter § 183 a.

6) Grove våbenlovsovertrædelser efter § 192 a eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2.

7) Brandstiftelse efter § 180, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen efter § 186, stk. 1, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse m.v. efter § 187, stk. 1.


Uanset motivet kræves det også at de begår en eller flere (volds)handlinger af de ovenfor beskrevne. Og mig bekendt er de endnu ikke gået til den slags yderligheder for at presse regering og folketing til at undlade at nedsætte skatten.


---
HVIS MILJØET VAR EN BANK HAVDE VI LAVET EN EFFEKTIV REDNINGSPLAN FOR LÆNGE SIDEN
24/2-2007, 14:51

Master BalkanAntal indlæg: 10683
Online 143d 12t 45m
AAlborg
Practical Tai C...
www.taichiskol...


Sort forumbælte
(5000+ indlæg)


balkan ID #291018
At nogen kan tro at napalm og "smart bombs" på en eller anden måde kan differentiere mellem terrorister og civile det er mig altså en gåde


---
Jeg er en gang vundet DM i KBH/Malmö. <--- Verdens klogeste mand
24/2-2007, 14:56Antal indlæg: 1669
Online 5d 15t 32m


Lilla forumbælte
(1500+ indlæg)


O-G ID #291020
BAGUA skrev:
Hvor mange civile dødsfald bør man som krigsførende nation acceptere?

hvad er prisen på frihed i jeres øjne?


Nu er jeg imod krigen i Irak, og var det faktisk fra starten af. Men du er vel også klar over at dine ovenstående udtalelser udelukkende afhænger af kontekst, ikke?

BAGUA skrev:
At nogen kan tro at napalm og "smart bombs" på en eller anden måde kan differentiere mellem terrorister og civile det er mig altså en gåde


Det er der jo heller ingen der påstår. Det er dem der skal sigte der skal stå for at differentiere.
24/2-2007, 15:06

Suk Phat WongAntal indlæg: 1348
Online 5d 5t 2m


Blåt forumbælte
(500+ indlæg)


bagua ID #291022
Dennis skrev:
hvordan ved man at de billeder som vises ikke er fra alle de selvmordangreb som fortages af terrositerne ?Fordi alle billederne er billeder af civile ofre fra den amerikanske massakre i faluja.

David skrev:
(Iøvrigt tvivler jeg på at det er vestlige soldater der primært er årsagen til disse billeder, men der bliver vi nok aldrig enige )


Billederne er som sagt fra faluja. Inden amerikanerne invaderede faluja gav de de civile der måtte være en meget kort frist til at komme ud af byen og erklærede at alle der blev tilbage ville blive betragtet som terrorister eller fjender. Uheldigvis blev mange af dem der forsøgte at forlade byen beskudt af amerikanske og koalitions styrker, så mange turde ikke forlade byen. Da koalitionen derefter angreb Faluja var det primært med napalm, fosforbomber og andet tungt skyts. Mange analytikere mener at der også blev brugt kemiske våben og at USA brugte lejligheden til at øve sig i at bruge nye (masseødelæggelses?)våben.
Journalister var "naturligvis" forment adgang, undtagen nogle få fra Fox-network og deres artikler blev til i forbindelse med koalitionens medieapparat.

I må selv bestemme om i tror på mig, jeg kunne jo være kommunist, men hvis ikke jeg er troværdig i jeres øjne, så undersøg det selv. Massakren i Faluja er en af de største forbrydelser i hele krigsforløbet - det var en massakre på civile.


David skrev:
Hvad var alternativet til krig?
Ville det være bedre at lade nationale og internationale terrorister dræbe folk på denne hæslige måde?


Jeg har mig bekendt kun kritiseret at krigen er uden hjemmel i international lov og at der bliver dræbt maaange uskyldige civile. Mine holdninger til krig generelt er min sag og ikke noget jeg behøver diskutere med folk på internettet. Iøvrigt er forbindelsen mellem Saddam og Al-queda aldrig blevet bvevist med et eneste stykke hard evidence. Faktisk er det en af de tyndeste påskud i hele krigsoptakten. Alle efterretningstjenester i hele den vestlige verden er enige om at krigen mod terror har øget mængden af terrorisme markant.

En ulovlig krig er da vel også terrorisme... eller hvad?


et link til en frisk artikel om civile dødsfald i Irak:
http://news.yahoo.com/s/ap/20070224/ap_on_re_us/death_in_iraq_ap_poll

bagua


---
f.eks. er man nødt til at træne guns dagligt hvis man vil have fisse på Amager - Mambomads
24/2-2007, 15:11

Suk Phat WongAntal indlæg: 1348
Online 5d 5t 2m


Blåt forumbælte
(500+ indlæg)


bagua ID #291023
jeg skrev:
BAGUA skrev:
Hvor mange civile dødsfald bør man som krigsførende nation acceptere?

hvad er prisen på frihed i jeres øjne?


Original Gangsta skrev:
Nu er jeg imod krigen i Irak, og var det faktisk fra starten af. Men du er vel også klar over at dine ovenstående udtalelser udelukkende afhænger af kontekst, ikke?


Det kan jeg ikke se at de gør. Mine udtalelser er spørgsmål ikke udsagn. Svaret på mine spørgsmål afhænger givetvis af en kontekst, men spørgsmålene er ret generelle. At de så for mit vedkommende til dels er retoriske (jeg ved godt selv hvad jeg mener!) ændrer ikke på at det er hamrende relevante spørgsmål. Vi er nemlig alle sammen i en forstand medskyldige i det der foregår og mange af os profiterer direkte eller indirekte af det, måske uden at vide det.


---
f.eks. er man nødt til at træne guns dagligt hvis man vil have fisse på Amager - Mambomads
24/2-2007, 21:44

AggeAntal indlæg: 4137
Online 35d 8t 53m
Frederiksberg
Strandens Selvf...
www.grjj.dk


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Agge ID #291074
Bagua skrev:
Hvor mange civile dødsfald bør man som krigsførende nation acceptere?

hvad er prisen på frihed i jeres øjne?


Det er vi faktisk ikke så mange der har givet vores bud på endnu. Så her kommer et.

Som krigsførende nation bør man som princip ikke acceptere nogen civile dødsfald som følge af krigen. Ifølge krigens præmisser (som jeg er inderligt modstander af) kan man dog i praksis blive nødt til at acceptere grænse tilfælde. Civilister der arbejder på militære anlæg eller kommer i vejen for kampene mellem regulære og/eller iregulære tropper ect. Man skal dog tage hensyn til om man eks. selv vælger at føre kampene i et civilt boligområde.

Prisen på frihed...
Hvordan "prissætter" man noget uvurderligt?

"Størst mulig frihed til flest mulige mennesker/individer kræver indskrænkninger i det enkelte menneske/individs frihed"

Kunsten består i ikke at lave for store indskrænkninger (hvilket altid kan være emne for debat) eller indskrænkninger der kun gælder for bestemte mennesker eller grupper i samfundet.---
HVIS MILJØET VAR EN BANK HAVDE VI LAVET EN EFFEKTIV REDNINGSPLAN FOR LÆNGE SIDEN
24/2-2007, 21:55

AggeAntal indlæg: 4137
Online 35d 8t 53m
Frederiksberg
Strandens Selvf...
www.grjj.dk


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Agge ID #291075
Jacob H skrev:
Så, når Mærsk McKinney Møller bruger trusler om at rykke firmaet til udlandet for at påvirke Danmarks politik ift. beskatning er der tale om terrorisme?

Jeg skrev:
Ikke umiddelbart


Jeg kan se at jeg var lidt for hurtig til at svare. Det kan faktisk godt være at der er tale om terrorisme.

Straffeloven § 114 c. skrev:
Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 b, deltager i eller yder væsentlig økonomisk eller anden væsentlig støtte til korps, gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, straffes med fængsel indtil 6 år.


Det springende spørgsmål er om det han laver kan betegnes som magtanvendelse?


---
HVIS MILJØET VAR EN BANK HAVDE VI LAVET EN EFFEKTIV REDNINGSPLAN FOR LÆNGE SIDEN
24/2-2007, 23:09

Jacob HAntal indlæg: 485
Online 8d 23t 48m
Nørrebro
Fightcraft


Gult forumbælte
(300+ indlæg)


Jacob H ID #291089
@ Agge:

Det ændrer selvfølgelig ikke på at det var temmelig dårligt læst af mig...

Men det er underligt at der bare er tale om "magtanvendelse" uden nogen form for nærmere angivelse. Hvis det kriminelle er at man udnytter sine personlige ressourcer til at få en grad af indflydelse, der skævvrider demokratiet passer den da meget godt på vores egen kære Mr. Burns. Hvis der skal være tale om fysisk vold er den selvfølgelig mere tvivlsom.

114-114b virker desuden overflødig. Der er jo ikke nogen af de handlinger der ville være lovlige, hvis de ikke var politisk motiveret.

Er der i øvrigt nogen, der ved hvad "dobbelt anvendelse" betyder? Jeg kommer til at tænke på varer, der både kan bruges til lovlige og ulovlige formål. Eksempelvis var der for et godt stykke tid siden fokus på et dansk firma, der fremstillede en bestemt type mikrochips, der blev anvendt i en ulovlig form for landminer. Ejerens argument var at de jo ikke var lavet med det specifikke formål at de skulle bruges til landminer, og at de jo ikke kunne tjekke hvad deres kunder brugte chippen til. Han kunne så ikke forklare sig udenom at det var det eneste de rent faktisk blev brugt til...


---
Toches ahfen tish!
25/2-2007, 0:47

Ove S. Nielsen

Antal indlæg: 2484
Online 10d 7t 33m
Brøndby Strand
Strandens Selvf...


Lilla forumbælte
(1500+ indlæg)


Oldingen ID #291128
David skrev:
Hvad var alternativet til krig?
Ville det være bedre at lade nationale og internationale terrorister dræbe folk på denne hæslige måde?


Du har ret i, at Saddams regering var et nationalt terrorregime, hvis terror var værre end Saudiarabiens, selv om Irakerne havde større religiøs frihed (den var dog heller ikke stor i Irak, men der findes dog kristne).

Til gengæld har der ikke været nogle beviser for forbindelse med international terrorisme (Al-Queda).
Sandsynligheden taler også imod det, fordi Saddams diktatur var verdsligt (baseret på et "socialistisk" Baathparti), og Al-Queda m. fl. internationale terroristorganisationer er religiøse og bekæmper verdslighed, som de betragter som vestlig dekadence.

Alternativet til krig ville altså have været at lade FN gøre sit arbejde færdigt, således at krigen ikke var begyndt for at ødelægge nogle ikke-eksisterende masseødelæggelsevåben.

Den falske bekymring for meneskerettigheder og demokrati kom først senere.


Jeg må dog indrømme, at også jeg troede på påstanden om kemiske våben.
Årsagen til min tro var, at USA under krigen Irak-Iran leverede den slags våben til Saddam. Jeg gik ud fra, at de havde et godt kendskab til de våben, som de selv havde leveret.
Disse våben blev brugt imod Iranerne og Iraks egen Kurdiske befolkning.
Det var i den periode, at Iraks befolkning var hårdest undertrykt - med amerikansk våbenhjælp.

Derfor min bemærkning om den falske bekymring.


---
Utallige farer har grusomt skuet mig ind i ryggen.
25/2-2007, 0:51

Eriks JonAntal indlæg: 2353
Online 29d 5t 32m
Smørum
Nein
www.johnna.dk


Lilla forumbælte
(1500+ indlæg)


Steffen Kjeldsen ID #291130
Inte om jag vill se på mera av jära hemske fitbög danska språk! konverter eller dö!!
25/2-2007, 10:27

Antal indlæg: 4375
Online 35d 9t 40m


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Ghostdog ID #291159
@Agge, du er da nød til at læse hele linien før den giver mening.

§114C skrev:
Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 b, deltager i eller yder væsentlig økonomisk eller anden væsentlig støtte til korps, gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, straffes med fængsel indtil 6 år.


Man kan sige at Mærsk deltager i at have til hensigt at øve indflydelse.
Men hvis man skal gøre ham til terrorist så er det i §114.
(Hvilket også ville give flere år)

§114 skrev:
§ 114. For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:


Men "sætningen" slutter med at han skal gøre skade.
Der skal man vel så gøre op om det er at gøre skade at flytte sine virksomheder (?).

MIN holdning er at det er terrorisme fordi:

1) Mærsk truer sig til økonomisk særbehandling
2) I truslen ligger det at hvis han flytter sine virksomheder, så vil DK ramme en arbejdsløsheds depresion
Altså vil han gøre økonomisk SKADE, hvilket er en terrohandling i.fh. §114.

Det næste man så må gøre op er:
"Hvor vigtig er Mærsk for DK ?"

MIN holdning er:
Mærsk er ikke vigtig, fordi:
1) der vil altid være menesker i DK der skal have noget at spise.
Altså vil der være nogen der vil sælge mad, for det kan der tjænes penge på.
Udbud og efterspørgelse (simpel handels logik)
2) maden/varene skal transpoteres.
Der kan tjænes penge...(simpel handels logik)
Altså han er ikke en skid vigtig, han er bare en snylter på det danske samfund, som vores handlings lammet politikker ikke tør at gøre noget ved UANSET HVILKE FLØJ DE HØRE TIL !


Undskyld tråd kapringen Bagua.
Men jeg kan sku ikke lide Mærsk.


---
Dem der gerne vil bokse med politiet, de brokker sig sgu ikke over hverken peber, hunde eller knipler - Det er alle dem, som politiet gerne vil bokse med der brokker sig. Kærgaard. *dette indlæg er skrevet med alle sædvanlige MA.dk forbehold.
25/2-2007, 11:03Antal indlæg: 1669
Online 5d 15t 32m


Lilla forumbælte
(1500+ indlæg)


O-G ID #291168
BAGUA skrev:
Det kan jeg ikke se at de gør. Mine udtalelser er spørgsmål ikke udsagn. Svaret på mine spørgsmål afhænger givetvis af en kontekst, men spørgsmålene er ret generelle. At de så for mit vedkommende til dels er retoriske (jeg ved godt selv hvad jeg mener!)


Ja okay - men du ved hvad jeg mener - at svarene selvfølgelig udelukkende afhænger af kontekst. Iflg. min overbevisning kunne man have fundet langt bedre metoder til at sætte Saddam af istedet for en invasionskrig.

25/2-2007, 11:21

AggeAntal indlæg: 4137
Online 35d 8t 53m
Frederiksberg
Strandens Selvf...
www.grjj.dk


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Agge ID #291177
Ghostdog:
Han kan ikke dømmes efter §114a
Den forudsætter nemlig at han begår nogle specifikke handlinger.
Straffeloven skrev:
§ 114. For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:

1) Manddrab efter § 237.

2) Grov vold efter § 245 eller § 246.

3) Frihedsberøvelse efter § 261.

4) Forstyrrelse af trafiksikkerheden efter § 184, stk. 1, retsstridige forstyrrelser i driften af almindelige samfærdselsmidler m.v. efter § 193, stk. 1, eller groft hærværk efter § 291, stk. 2, hvis disse overtrædelser begås på en måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab.

5) Kapring af transportmidler efter § 183 a.

6) Grove våbenlovsovertrædelser efter § 192 a eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2.

7) Brandstiftelse efter § 180, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen efter § 186, stk. 1, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse m.v. efter § 187, stk. 1.


---
HVIS MILJØET VAR EN BANK HAVDE VI LAVET EN EFFEKTIV REDNINGSPLAN FOR LÆNGE SIDEN
25/2-2007, 11:29

Antal indlæg: 4375
Online 35d 9t 40m


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Ghostdog ID #291183
Agge §114a er et tillæg til §114.
Det betyder bare at der er flere specifikke ting han kan gøre for at være terrorist
Det betyder ikke at han ikke kan blive dømt efter 114 eller §114c, det er ikke nødvendigt at alle §'erne er opfyldt.


---
Dem der gerne vil bokse med politiet, de brokker sig sgu ikke over hverken peber, hunde eller knipler - Det er alle dem, som politiet gerne vil bokse med der brokker sig. Kærgaard. *dette indlæg er skrevet med alle sædvanlige MA.dk forbehold.
25/2-2007, 11:51

AggeAntal indlæg: 4137
Online 35d 8t 53m
Frederiksberg
Strandens Selvf...
www.grjj.dk


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Agge ID #291189
Jeg tog fejl af §114 og §114a
Det er §114 der forudsætter de specifikke handlinger.

Ghostdog skrev:
Men hvis man skal gøre ham til terrorist så er det i §114.


Det er kun hvis man betragter §114a-e som værende en del af de i §114 specifikt nævnte handlinger at han kan dømmes efter den rene §114.

Men da §114a-e ikke arbejder med samme straframme tvivler jeg på, at de er en del af de specifikke handlinger som den rene §114 henviser til.

Men det kunne være interesant, hvis der blev ført nogle fiktive sager i landsretten eller højesteret efter paragrafferne, så man kunne få et fingerpeg om, hvor grænsen gik.


---
HVIS MILJØET VAR EN BANK HAVDE VI LAVET EN EFFEKTIV REDNINGSPLAN FOR LÆNGE SIDEN
25/2-2007, 13:06

Antal indlæg: 4375
Online 35d 9t 40m


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Ghostdog ID #291202
Nej Agge,
Når man kikker på §114, så giver den mulighed for denne sætning:
§114 skrev:
For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at,uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder, til at undlade at foretage en handling.
Når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:


Hvis han gør alvor af truslerne om at flytte sine virksomheder, sætter han DK i alvorlige arbejdsløsheds problemer, hvilket skader vores land.
Det er jo der i, truslen ligger.
Han spiller på national økonomien og hvilken skade det kan gøre = terrorisme.


---
Dem der gerne vil bokse med politiet, de brokker sig sgu ikke over hverken peber, hunde eller knipler - Det er alle dem, som politiet gerne vil bokse med der brokker sig. Kærgaard. *dette indlæg er skrevet med alle sædvanlige MA.dk forbehold.
25/2-2007, 13:15

mr xAntal indlæg: 1296
Online 46d 13t 21m
copenhagen
www.NSFW.com


Blåt forumbælte
(500+ indlæg)


woutchie-woo ID #291203
sygt


---
(NSFW##not safe for work ##NSFW)
25/2-2007, 16:05Antal indlæg: 2
Online 0d 1t 3m


Hvidt forumbælte
(< 100 indlæg)


lololok ID #291238
Nu er det for det første ikke 100% sikkert at de der billeder stammer fra civile ofre for amerikanske soldater i Fallujah.
Men hvis de gør, er de jo temmelig sikkert ofre for "collateral damage", eller følgeskader som det hedder på dansk.
Hvis et hus er besat af lad os sige 10 terrorister der pløkker efter amerikanerne, og det pågældende hus blir bombet i smadder af en kampvogn, har amerikanerne nedkæmpet et lovligt mål, som er 10 terrorister i et hus. Hvis der så i kælderen i huset sidder en familie og gemmer sig / blir holdt som gidsler, og de dør i processen, er de ofre for collateral damage. Amerikanerne kan ikke gennemsøge hvert et hus inden de smadrer det. Det ville kræve ekstremt høje tab af amerikanske soldaters liv, hvis de skulle det.

Og for lige at komme ind på et andet paradoks i Irak krigen. Kan i huske de optagelser, hvor amerikanske soldater skød og dræbte en såret iraker, mens de skreg "HE IS FUCKING FAKING HIS DEATH!!" og så bam bam bam blev han pløkket.
Det er sgu også svært at handle rigtigt i den situation, for der er utallige eksempler på terrorister, der har "spillet" døde/sårede, og som så har sprængt sig selv i luften eller skudt mod amerikanerne, når de er kommet for at yde førstehjælp/fjerne liget..

Min konklusion er, at det er pisse nemt at sidde hjemme i Danmark foran sin computer og så stille sig til dommer overfor soldater i krig. Men det er også pisse farligt, for ingen af os har den ringeste ide om hvad der foregår oppe i hovedet på en soldat der har været i krig i flere måneder..
25/2-2007, 17:40

NFSAntal indlæg: 4787
Online 87d 16t 20m
KBH N
www.forsvardigs...
www.forsvardig...


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Kyoshi ID #291270
Tag lige og marker det som NSFW næste gang du poster billeder af døde/semidøde mennesker..


---
www.forsvardigselv.wordpress.com
25/2-2007, 21:32

AggeAntal indlæg: 4137
Online 35d 8t 53m
Frederiksberg
Strandens Selvf...
www.grjj.dk


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Agge ID #291319
Ghostdog skrev:
Nej Agge,
Når man kikker på §114, så giver den mulighed for denne sætning:
§114 skrev:
For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at,uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder, til at undlade at foretage en handling.
Når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:


Den holder ikke for man skal kigge på hele den sætning som §114 starter med. Det er her man ser hvad der skal være opfyldt for at man kan dømme efter paragraffen.
Det er en lang sætning med et punktum tilsidst.

Straffeloven skrev:
§ 114. For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:


Det første der skal være opfyldt er formålet med den strafbare handling

§114 skrev:
som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer

- For at dømme Mærsk skal han altså have forsøgt at skræmme befolkningen. (Det kan diskuteres om det er det der er hans mål, men det er ihvert fald lykkedes ham at skræmme politikerne.)

- Eller han skal have forsøgt at URETMÆSSIGT at tvinge mundighederne eller en international organisation (i dette tilfælde folketinget) til at gøre eller undlade at gøre noget. Man kan også diskutere om det er URETMÆSSIGT at han opsøger en politiker og fortæller hvad et givent lovforslag betyder for ham og at han ser sig nødsaget til at flytte sin virksomhed hvis forslaget bliver vedtaget. Det er dog bestemt ikke umuligt at det kan bevises at han har truet mundighederne.

- Eller han skal have forsøgt at destabilisere landets eller en international organisations politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer. For det første har han ikke flyttet sin virksomhed endnu så man kan ikke dømme ham for at have forsøgt at destabiliteret landets økonomi endnu. For det andet kan det
diskuteres om formålet med flytningen ville være at destabilitere landets økonomi.

Dernæst skal følgende del være opfyldt
§114 skrev:
begår en eller flere af følgende handlinger


De handlinger der henvises til her er for mig at se følgende:
§114 skrev:
1) Manddrab
2) Grov vold
3) Frihedsberøvelse
4) - Forstyrrelse af trafiksikkerheden
- retsstridige forstyrrelser i driften af almindelige samfærdselsmidler m.v.
- groft hærværk
5) Kapring af transportmidler
6) Grove våbenlovsovertrædelser
7)- Brandstiftelse
- sprængning
- spredning af skadevoldende luftarter
- oversvømmelse
- skibbrud
- jernbane- eller anden transportulykke
- sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen
- sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse


Mig bekendt har han ikke begået nogen af de her listede ting endnu. Og det er altså nødvendigt for at dømme ham efter §114

Tilsidst skal det være opfyldt at
§114 skrev:
handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:

Hvis vi regner med at handlingen også kan være at true med at gøre det skulle det nok være muligt at bevise denne del. Men hvis det ikke er nok at true med at gøre det så kan denne del heller ikke bruges, da han ikke har gjort noget som helst endnu.

Da den del der omhandler de specifikke gerninger der er nævnt ikke er opfyldt kan han altså ikke dømmes efter §114. Heller ikke selv om det skulle være muligt at bevise at han opfylder resten.

Da §§ 114a og 114b handler om at yde forskellige former for støtte til handlinger der er ulovlige efter §114 kan de heller ikke bruges til at dømme ham.

Imidlertid handler §114c om at støtte eller bruge magt for at få indflydelse på offentlige anliggender eller forstyrre samfundsordenen.
§114c skrev:
Den, som, uden at forholdet omfattes af §§ 114-114 b, deltager i eller yder væsentlig økonomisk eller anden væsentlig støtte til korps, gruppe eller sammenslutning, der har til hensigt ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, straffes med fængsel indtil 6 år.


Det kan her nok godt bevises at Mærsk har til hensigt at bruge magt for at få sin vilje.


---
HVIS MILJØET VAR EN BANK HAVDE VI LAVET EN EFFEKTIV REDNINGSPLAN FOR LÆNGE SIDEN
25/2-2007, 23:42

Kasper Hviid

Antal indlæg: 232
Online 3d 1t 57m


Gråt forumbælte
(100+ indlæg)


Kasper Hviid ID #291331
Greenpeace er nu som følge af terrorloven blevet idømt en bøde på 50.000 kroner, fordi deres aktivister ophængte et banner det forkerte sted.

Jeg er ikke jurist, men jeg tror ikke et banner kan "skræmme befolkningen" destabilisere landet, eller lignende ...
26/2-2007, 9:35

AggeAntal indlæg: 4137
Online 35d 8t 53m
Frederiksberg
Strandens Selvf...
www.grjj.dk


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Agge ID #291358
Nu har jeg ikke hørt om den dom før. Men mon ikke de er dømt efter en anden paragraf end §114.
Evt. §114d der er den eneste af §§114 a,b,c,d,e der taler om bøder som straf. (selv om det kan være svært at se hvordan Greenpeace er blevet en militær gruppe )

Der er imidlertid, også andre muligheder for at dømme efter "terrorloven", da den så vidt jeg husker, ikke kun omhandler straffelovens §§114, men også nogle §§ fra andre love.


---
HVIS MILJØET VAR EN BANK HAVDE VI LAVET EN EFFEKTIV REDNINGSPLAN FOR LÆNGE SIDEN
26/2-2007, 11:17

Kasper Hviid

Antal indlæg: 232
Online 3d 1t 57m


Gråt forumbælte
(100+ indlæg)


Kasper Hviid ID #291373
[quote]Nu har jeg ikke hørt om den dom før. Men mon ikke de er dømt efter en anden paragraf end §114.[/quote]

Det har du faktisk ret i. Jeg har Googlet lidt: Det drejer sig om §306, der er blevet ændret i forbindelse med terrorpakken.

Jeg må sige at jeg ikke syntes at sagen er så slem igen, selv om det er en kende spøjst at en lovændring hvis eneste formål er at at bekæmpe terrorisme, kan bruges mod et ulovligt ophængt banner.

http://www.arnehansen.net/050610greenpeacedommen.htm
26/2-2007, 14:55

HørnellAntal indlæg: 4579
Online 9d 15t 0m
Ballerup
Rumblesports/CS...
www.movementdo...


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Default ID #291406
O-G skrev:
Iflg. min overbevisning kunne man have fundet langt bedre metoder til at sætte Saddam af istedet for en invasionskrig.


So true!
Hele ideen om at "Nu besætter vi dem til de er demokratiske" er rent galimatias...


---
Som i resten af livet er MMA udgaven også her meget bedre -ADS-Newbie
28/2-2007, 20:32

Antal indlæg: 4375
Online 35d 9t 40m


Brunt forumbælte
(3000+ indlæg)


Ghostdog ID #291843
Agge, som du selv er inde på er det en sætning med flere "valg muligheder".
Det var grunden til at jeg mener at kunne forme den sætning jeg gjorde.

Med som du også er inde på så drejer det sig nok mere om at kunne bevise at han havde til hensigt eller at bevise at han truet sig til noget.
Og han har det jo nok ikke lige liggende på skrift.
Derved kommer man ud i indicer.


Agge skrev:
Dernæst skal følgende del være opfyldt
§114 skrev:
begår en eller flere af følgende handlinger


De handlinger der henvises til her er for mig at se følgende:

Jo men også de handlinger som er direkte i §114.


---
Dem der gerne vil bokse med politiet, de brokker sig sgu ikke over hverken peber, hunde eller knipler - Det er alle dem, som politiet gerne vil bokse med der brokker sig. Kærgaard. *dette indlæg er skrevet med alle sædvanlige MA.dk forbehold.

MMAshop.dk

Svar på indlæg
Emne:

Brugernavn:

Kodeord:


;-) = :tvp = :eek =
:-D = :pimp = :-P =
:\ = :smokin = :rofl =
:( = :lol = :ninja =
:) = :oel = :freak =

Citat:
Billede:
Youtube:

[quote=bruger]Citat[/quote]
[img]http://www.x.dk/billede.jpg[/img]
[youtube](youtube video id)[/youtube]
Tekst:

Preview


Copyright 2001-2018 by MartialArts.dk | Kontakt: graugart@gmail.com
Chart.dk